Hijyenik Alan Tasarımı

Hastaneler;

Steril alanlar içerisinde enfeksiyon riskini minimalize etmek ve gerekli hijyen kalitesini sağlamak amacı ile hastane personelinin eğitimi, organizasyonu ve yönetimi ile birlikte, çapraz kirlenmeyi engelleyecek mimari plan, inşai uygulama detayları ve hijyenik klima sistemi önemli rol oynamaktadır.

Steril alanlar içerisinde yer alan ameliyathane, uyutma, uyandırma, tam steril koridor, yarı steril koridor, sedye transfer, personel giriş, airlock, yoğunbakım, sterilizasyon gibi alanlarda mikroorganizmaların taşınmasına yardımcı boyuttaki partiküllerin konsantrasyonlarının kontrolü amacı ile DIN 1946-4 ve benzeri uluslar arası normlar esas alınarak hijyenik klima sistemi tasarlanmaktadır.

Bu tasarım hava kaynaklı partiküllerin steril alanlara ulaşımını engellemek ile birlikte oluşan partiküllerin (insan, ekipman ve diğer kaynaklı) mahalden uzaklaştırılarak ortamın sterilitesinin korunmasını amaçlamaktadır.

Laboratuvarlar

İlaç, kimya, elektronik, optik gibi birçok alanda arge yada ürün hizmeti vermek amaçlı kurulmuş laboratuvarlarda, tanımlanmış çalışma koşullarına göre, negatif yada pozitif basınçlı, sabit sıcaklık ve nem değerlerinde kontrollü alanlar oluşturmak amacı ile steril klima sistemi mimari plan ve inşai detay uygulamaları geliştirilmiştir.

Uygulama alanlarına göre farklı biyolojik güvenlik seviyelerine sahip laboratuvarlar için (BSL-1,BSL-2,BSL-3,BSL-4) uluslar arası standartlar, göz önünde bulundurularak özel tasarımve projelendirme yapılmalıdır.

Tüp Bebek Üniteleri

Tüp bebek (Embriyoloji ) laboratuvarları VOC gazları ve tanecik konsantrasyonu kontrolü bakımından ayrı bir öneme sahip olup, klinik başarı oranı ortamda sağlanan hava kalitesi ile direk bağlantılıdır.