Temiz Oda Sistemleri

 

Temİz Odalar - Cleanroom

Hava kaynaklı partikül konsantrasyonunun kontrol altında tutulduğu, oda içerisinde partikül oluşumunun, yan hacimlerden partikül geçişinin ve çapraz kirlenmenin engellendiği, oluşan kontaminasyonun minimize edilmesi amacı ile inşa edilmiş sıcaklık, nem, basınç farkı, hava debisi gibi diğer parametrelerin de kontrol altında tutulduğu alanlardır. Temiz odalar birim hacimdeki partikül konsantrasyonuna göre sınıflandırılırlar.Sınıflandırma için farklı standartlar mevcuttur, bunlardan en çok kullanılanları ISO 14644, US FS 209, GMP dir.

 

ISO 14644 Sınıfı Temiz Odalar

- ISO Class 1-9 Temiz Oda

US FED 209 Sınıfı Temiz Odalar

- Class 100-100.000 Temiz Oda

GMP Sınıfı Temiz Odalar

- Grade A-B-C-D Temiz Oda

Klima santralleri

 

Referanslar